1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
    + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
    + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
    + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
    BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

in ảnh trên cốc sứ

Danh sách các bài viết trên Diễn Đàn Forum Cây Chùm Ngây chứa từ khóa in ảnh trên cốc sứ. Contents: 2. Watchers: 0. Views: 79.

Chia sẻ trang này